ASOCIAȚIA UNITĂȚILOR DE CULT ORTODOXE PROPRIETARE DE PĂDURI DIN PROTOPOPIATUL SUCEAVA

OCOLUL SILVIC BISERICESC ILIȘEȘTI


 

    În data de 24.10.2006, din iniţiativa proprietarilor de păduri proprietate bisericească, reprezentaţi prin protopop, parohi,stareţi şi egumeni, in baza O.G. nr. 26 din 30.01.2000, s-a hotărat constituirea Asociaţiei Unităţilor de Cult Proprietare de Păduri din Protopopiatul Suceava.

    Asociaţia are ca scop principal gospodărirea durabilă a pădurilor Unităţilor de Cult proprietare de păduri din Protopopiatul Suceava (I si II), precum şi menţinerea structurii silvice private (Ocol Silvic Bisericesc Ilişeşti) în vederea gospodăririi în regim silvic a suprafeţelor de pădure aflate in proprietate, reprezentand interesele lor in relaţiile cu organele executive ale statului.

 

Galerie

Toate A&N Natură Diverse


Contact

A.U.C.O.P.P. din Protopopiatul Suceava

Președinte 0745-508812

Vicepreședinte 0722-662714

Secretar 0745-516067

SC Ocolul silvic Bisericesc Ilișești SRL

Tel. 0230 - 520992

Fax 0230 - 520987