Your browser does not support script
Legaturi utile: Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor
Patriarhia Romana
Prima paginaAsociatieOcolul silvicAlbum
Asociatie homeInformariContact

 

    In data de 24.10.2006, din iniţiativa proprietarilor de păduri proprietate bisericească, reprezentaţi prin protopop, parohi,stareţi şi egumeni, in baza O.G. nr. 26 din 30.01.2000, s-a hotărat constituirea Asociaţiei Unităţilor de Cult Proprietare de Păduri din Protopopiatul Suceava.

    Asociaţia are ca scop principal gospodărirea durabilă a pădurilor Unităţilor de Cult proprietare de păduri din Protopopiatul Suceava (I si II), precum şi menţinerea structurii silvice private (Ocol Silvic Bisericesc Ilişeşti) in vederea gospodăririi in regim silvic a suprafeţelor de pădure aflate in proprietate, reprezentand interesele lor in relaţiile cu organele executive ale statului.

    In componenta asociatiei intra deocamdată un numar de 159 de membri, cu drepturi egale şi avand fiecare cate 30 ha pădure in proprietate.

    Organul deliberativ al asociaţiei este Adunarea Generală, organul executiv fiind Consiliul de Administratie ales pe 4 ani şi alcătuit din 7 membri. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul asociatiei alcatuiesc Consiliul Director.

            Asociaţia are ca scop:

        - gospodărirea durabilă a pădurilor unităţilor de cult ortodoxe din Protopopiatul Suceava (I si II);

        - sprijinirea proprietarilor de păduri - unităţi de cult ortodoxe, din Protopopiatul Suceava (I si II), pentru rezolvarea problemelor silvo-tehnice şi economice specifice sectorului forestier.

            Durata de funcţionare a Asociaţiei este pe termen nelimitat.

    Munca de inceput - infiinţarea, inregistrarea documentelor şi demararea tuturor procedurilor pentru buna funcţionare a asociaţiei şi a ocolului,  a fost realizată de catre P.C. Pr. Ionel Filon ca secretar şi sub indrumarea P.C.Pr. Protoiereu Vasile Ieremia ca şi preşedinte.

    Intre anii 2007-2010 asociaţia a avut ca preşedinte pe P.C. Pr. Mihoc Viorel.

    Membrii Consiliului Director

    Preşedinte:                   Pr. Viorel Ilişoi

    Vicepreşedinte:            Pr. Luca Paulică

    Secretar:                      Pr. Dimitrie Horga

 

Copyright © 2010.Designed by pr Dimitrie Horga